Przetarg na zbiór kukurydzy 2018

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na usługowy zbiór kukurydzy na ziarno

 

Miejsce wykonania usługi:

  1. 165 ha w miejscowości Kalinowa gmina Kutno;
  2. 45 ha w miejscowości Bronisze / Strzykuły gmina Ożarów Mazowiecki

 

Sposób złożenia oferty:

  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto do dnia 27.08.2018 do godz. 12 tylko drogą mailową na adres: mstudzinski@plantico.pl
  2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi, termin płatności 30 dni po wykonaniu usługi.
  3. Termin wykonania usługi – od 05.09. do końca zbioru, dokładne daty zbioru będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym.
  4. Zamawiający dokona w dniu 27.08.2018 r. o godz. 1230 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
  5. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 27.08.2018 r.
  6. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
  7. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Maciej Studziński +48 602 619 453.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.