Przetarg na sprzedaż sprzętu rolniczego 20.08.2018 r. o godz. 13.00

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 20.08.2018 r. o godz. 13.00

w siedzibie Spółki w Zielonki Parcela ul. Parkowa 1A

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

 1. Kombajn zbożowy Bizon Z058/3 rok prod. 1987 – cena wywoławcza 22 500,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 1.200,- zł., postąpienie – 300,- zł.;
 2. Samochód Lublin typ 3322 11, diesel, poj. silnika 2.417 cm3, rok prod. 1998, stan licznika 297.000 km, 9-miejsc siedzących, nr rej. WZ 79982 – cena wywoławcza  1 000,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 100,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 3. Wyorywacz drzew typ SELECT 40KV producent DAMCON rok prod. 2000, napędzana od WOM-u ciągnika, zapotrzebowanie mocy min. 40kW, max obwód wyorywanego drzewa do 18 cm, – cena wywoławcza 9 200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 500,- zł., postąpienie – 100,- zł.;
 4. Przystawka do palikowania bambusów typ HSD A producent DAMCON rok prod. 2000 – cena wywoławcza 6 200,- zł., (w tym podatek VAT), wadium – 350,- zł., postąpienie – 100,- zł.;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 20.08.2018 r. na konto: PlantiCo Zielonki Sp. z o.o., WBS O/Stare Babice 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002 lub w kasie Spółki w dniu przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie przystąpi do licytacji, przepada na rzecz Spółki.
 3. Wszyscy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wylegitymowania się dowodem wpłaty wadium przed przystąpieniem do licytacji. W stosunku do nabywcy, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie odstąpienia od nabycia lub uchylania się od nabycia przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na podane przez nich konto w następnym dniu po przetargu lub w przypadku wpłaty w kasie Spółki, niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Należność za wylicytowany przedmiot w całości musi być zapłacona przed wydaniem.
 5. Oferowany sprzęt można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem przetargu w Broniszach ul. Poznańska 75, a w przypadku poz. nr 1 tj. kombajnu zbożowego Bizon w Kalinowej koło Kutna.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 515 035 978  i +48 602 619 453 /dotyczy kombajnu/ oraz na stronie  www.plantico.pl.
 7. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.