Informacja o Połączeniu Spółek

 

 

 

                      

 

 

 

Zielonki-Parcela, 03 kwietnia 2020 r.

 

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK:

PLANTICO ZIELONKI, POLAN KRAKÓW, SPÓJNIA NOCHOWO

 

Szanowni Państwo,

 

Działając w imieniu spółki ”PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Zielonkach Parceli, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000036476, kapitał zakładowy 53 204 600,00 zł (dalej „PlantiCo”) informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 kwietnia 2020 r. nastąpiło z mocy prawa, w trybie art. 492 § 1, art. 499 i art. 493 § 3 Kodeksu spółek handlowych połączenie spółki PlantiCo ze spółkami:

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rydla 53-55, 30-130 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000084425 („dalej „POLAN”)

oraz

„SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nochowie, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000097025 (dalej „SPÓJNIA”)

Mając powyższe na uwadze, informujemy że z dniem 1 kwietnia 2020 r. spółka PlantiCo, weszła w ogół wszelkich praw i obowiązków spółek POLAN i SPÓJNIA. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. stroną wszystkich dotychczasowych umów spółek POLAN i SPÓJNIA staje się wyłącznie spółka PlantiCo. Zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane zawieranie z Państwa Firmą dodatkowego aneksu do umowy, w celu aktualizacji danych.

W związku z pandemią koronawirusa nie możemy skontaktować się z Państwem osobiście. Również z tego powodu i z zaleceniami ograniczania bezpośrednich kontaktów przesyłamy informację tylko drogą e-mailową. W przypadku pytań osoby odpowiedzialne za kontakty z Państwem są do dyspozycji i udzielą niezbędnych informacji.

 

Z poważaniem

 

Sławomir Rosiek               Konrad Ciechomski Dariusz Molak

Wiceprezes Zarządu           Wiceprezes Zarządu           Prezes Zarządu