Automatyzacja nawadniania w obiektach Działu Hodowli Zakładu Spójnia Nochowo – zbieranie ofert

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na wykonanie inwestycji – automatyzacja nawadniania w obiektach Działu Hodowli Zakładu Spójnia Nochowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż elementów nawadniających oraz zautomatyzowanie nawadniania w obiektach szklarniowych, tunelowych oraz na poletkach doświadczalnych:

 1. Obiekt szklarniowy o powierzchni ok. 2000m2: zainstalowanie linii kroplujących w dużych kabinach, kroplowników w kabinach małych, mikrozraszaczy w 2 mnożarkach, zamgławiaczy w 2 kabinach.
 2. 29 tuneli o powierzchni 180-210m2 oraz 36 tuneli o powierzchni 36m2: zainstalowanie linii kroplujących
 3. 2 pola doświadczalne o powierzchni ok. 5000m2: zainstalowanie linii kroplujących

Całość nawadniania sterowana automatycznie (komputer, smartfon)

Przed złożeniem oferty konieczna jest wizyta u zamawiającego celem opracowania szczegółowego planu.

Informacje dotyczące przetargu i planowanej inwestycji można uzyskać pod nr. tel. 501 868 661

Miejsce wykonania:

Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo ul. Lipowa 22, Nochowo 33-100 Śrem

Oczekiwany termin realizacji: do końca marca 2022

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w PLN w cenach netto do dnia 17.11.2021r. do godz. 1400. W tytule wiadomości należy wpisać: „Automatyzacja nawadniania Spójnia Nochowo”
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania.
 3. Oferta powinna zawierać cenę, harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z proponowanym terminem zakończenia wykonania inwestycji.  Do oferty należy dołączyć oświadczenia o RODO i o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 17.11.2021r. a także podać osobę lub osoby do kontaktu wraz z nr telefonów i adresem mailowym.
 4. Spółka dokona w dniu 18.11.2021r. o godz. 1100 otwarcia ofert
 5. Do 22.11.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.  
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 5 dni roboczych licząc od 22.11.2021r. poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 7. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Wykonawca uzgodnią ostateczną treść umowy na wykonanie prac, przy czym przedmiotem uzgodnienia nie może być już cena oraz pozostałe parametry wskazane w pkt 3 powyżej. Spółka czyni zastrzeżenie, że jeżeli wartość zadania przekroczy 500,- tys. zł. netto, zobowiązana jest przedłożyć Wspólnikowi uzgodnioną treść umowy w celu uzyskania zgody na zlecenie wykonania zadania.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych, a przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 868 661 lub adresem mailowym: sekretariat.nochowo@plantico.pl
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook