Dostawa i montaż regałów magazynowych

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż regałów magazynowych

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa i montaż regałów magazynowych półkowych
  1. Powierzchnia zabudowy w magazynie składa się z dwóch pomieszczeń, każde o wymiarach: długość 17,70 m, szerokość 11,80 m, wysokość 3,00 m.
  2. Przestrzeń każdego pomieszczenia podzielona jest otwartym korytarzem transportowym o szerokości 2,0 m na dwie równe części (zgodnie z załączonym rysunkiem magazynu).
  3. Półki o głębokości 80 cm i szerokości optymalnie wykorzystującej miejsce w magazynie nie mniejsza niż 125 cm.
  4. Ilość poziomów półek na regale – 4, w części A zaznaczonej na rysunku – 5 poziomów półek..
  5. Rozmieszczenie półek dla regałów 4 półkowych: pierwsza półka najbliżej poziomu podłogi, druga półka 70 cm od pierwszej, trzecia 50 cm od drugiej, czwarta 50 cm od trzeciej. Dla regałów 5 półkowych poziomy półek rozmieszczone co 50 cm.
  6. Nośność półki o zakładanej szerokości 150 cm – 300 kg, dla półki szerszej proporcjonalnie więcej.
  7. Zaprojektowanie i wykonanie zgodnego z normami oświetlenia zamontowanych regałów.
  8. Regały po zamontowaniu muszą spełniać wymagania stosowane do tego typu konstrukcji, a w szczególności przepisy BHP.
  9. Obowiązkowe przeglądy regałów w okresie gwarancji w cenie zamówienia.
 2. Miejsce i termin realizacji: od 27.07.2020 do 14.08.2020 w Zielonki-Parcela ul. Parkowa 1a.
 3. Sposób płatności: przelew

Sposób złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z propozycją umowy należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy przetargi@plantico.pl do dnia 01.07.2020 do godz. 1500, w tytule wiadomości „Przetarg – regały Zielonki”.
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1.
 3. Zamawiający dokona w dniu 02.07.2020 r. o godz. 13 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/ i dopasowanie regału do potrzeb zamawiającego /50%/.
 4. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 03.07.2020 r.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Marek Ryszka +48 608 029 321 lub e-mail: hurtownia@plantico.pl.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.