Nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodów używanych

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza

nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów używanych

 

Przedmiotem przetargu są samochody używane:

 1. MERCEDES BENZ 1114 – ciężarowy, nr rej. WZ247AN, furgon kontenerowy, DMC 11000kg, rok produkcji 1991, stan licznika 1.038.218 km, pojemność silnika 5958ccm, moc 97kW, pojazd sprawny technicznie. Winda załadowcza TEHA LM1 (z ważnym przeglądem UDT). Ogólny stan techniczny dobry. W pojeździe zainstalowano nowe akumulatory i ogumienie. Pojazd na bieżąco serwisowany. Posiada uszkodzenia elementów kabiny nadwozia i kontenera zabudowy (korozja), zderzak przedni pęknięty, stopień lewy przedni pęknięty, miejscowe pęknięcia zabudowy.

Cena wywoławcza: 21.000,- zł (w tym VAT), wadium: 2100,- zł., postąpienie: 210,- zł.;

 1. VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI MR’03 – osobowy, nr rej. WZ210AN, rok produkcji 2003, (I rej. 20.11.2003), minivan 5 drzwiowy, z zapłonem samoczynnym. Zderzak przedni pęknięty, drzwi pp zagięte, lampa tp pęknięta, drobne odarcia błotników i zderzaków.

Cena wywoławcza: 13 000,- zł (w tym VAT), wadium: 1300,- zł., postąpienie: 150,- zł.;

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych samochodów można uzyskać pod nr tel.:

Poz. 1 – 601 427 066;  Poz. 2 – 662 104 530

Oględziny pojazdów możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14,

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty do dnia 05.06.2023. do godz. 1500 w sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55 z dopiskiem: Oferta na zakup samochodu. Nie otwierać przed 06.06.2023r. godz. 1000
 2. Oferta powinna zawierać:

– imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, REGON, KRS, lub PESEL

– Ofertę cenową (dla każdego pojazdu oddzielnie)

– Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu), nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.

– Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 05.06.2023r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie spółki w Krakowie. W tytule wpłaty wpisać: Przetarg samochód nr rejestracyjny ….
 2. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Krakowie
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
 4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2023. o godz. 1000
 5. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium (wymagane złączenie do oferty potwierdzenia wpłaty)
 6. Płatność za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się, że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
 7. Szczegółowe warunki przetargu i Regulamin zbywania nieruchomości i ruchomości w PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. dostępne są na stronach internetowych www.plantico.pl www.nasiona.pl www.nasiona-warzyw.plInformacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr. tel. +48 601 427 066
 8. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
 9. Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w przeciągu 3 dni roboczych od daty otwarcia ofert.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – stan techniczny

Załącznik nr 2 – RODO do ogłoszenia

PlantiCo – Ogłoszenie na sprzedaż samochodów używanych Kraków 2023

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook