Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

ogłasza w dniu 18.05.2021r. o godz. 1200

w Zakładzie Hodowlano Nasiennym  POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55

nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości

 

 

Przedmiotem przetargu są pojazdy, maszyny i sprzęt rolniczy:

 

 1. Ciągnik rolniczy Ursus 1634, rok produkcji 1997, stan licznika 10000 mtg , nr rej. WZ759J. Stan techniczny średni. Dodatkowe wyposażenie: ładowacz czołowy TUR 12 T460/2

cena wywoławcza: 32 500,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 3250,- zł., postąpienie: 500,- zł.;

 

 1. Pług zagonowy VOGEL NOOT 5-skibowy typ:LF3S545A45, rok produkcji 2002, stan techniczny dobry, posiada widoczne ślady użytkowania

cena wywoławcza 2100,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 210,- zł postąpienie: 50,- zł

 

 1. Silos paszowy MICHAŁ H514 (3 tony), rok produkcji 2008, ładowność 3 tony , stan techniczny i wizualny dobry

cena wywoławcza – 2900,- zł ( w tym podatek VAT), wadium: 290,- zł, postąpienie: 50,- zł

 

 1. Silos paszowy MICHAŁ H514 (5 ton), rok produkcji 2008, ładowność 5 ton, stan techniczny i wizualny dobry

cena wywoławcza: 3200,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 320 zł, postąpienie: 50,- zł

 

 1. Agregat uprawowy UNIA U705 Kombi szer. 3,7m, rok produkcji 2005, masa własna 1170kg, stan techniczny średni, posiada widoczne ślady użytkowania i korozji powierzchniowej

cena  wywoławcza – 4100,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 420,- zł, postąpienie: 50,-zł

 

 1. Kombajn ziemniaczany ANNA Z644, rok produkcji 1994, masa 2515kg, stan techniczny średni, posiada widoczne ślady użytkowania

cena wywoławcza – 5100,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 510,- zł, postąpienie: 100,- zł

 

 1. Kopaczka do cebuli KRUKOWIAK Z653/1 rok produkcji 2008, masa 900kg, szerokość robocza 1,8m, stan techniczny średni, posiada widoczne ślady użytkowania

cena wywoławcza – 5000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 500,- zł, postąpienie:100,- zł

 

 1. Przyczepa ciężarowa rolnicza SANOK D47A – nr rej. KR3267P, data 1 rejestracji: 01.01.1982r, masa własna 2040kg, ładowność 4000kg, stan techniczny poniżej średniej – powierzchniowa korozja, uszkodzone oświetlenie, wycieki w ukł. hydrauliki siłowej

cena wywoławcza – 2700,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 270,- zł, postąpienie: 50,-zł

 

 1. Przyczepa ciężarowa rolnicza AUTOSAN D47B – nr. rej. KKP8058, data 1 rejestracji:07.08.1979, masa własna 1800kg, ładowność 4500kg, brak aktualnych badań technicznych, stan techniczny poniżej średniej – powierzchniowa korozja, uszkodzone oświetlenie, wycieki w ukł. hydrauliki siłowej

cena  wywoławcza: 2700,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 270,- zł, postąpienie: 50,-

 

 1. Przyczepa ciężarowa rolnicza AUTOSAN D732 nr rej. KRP7058, data 1 rejestracji 10.07.1984, masa własna 1450kg, ładowność 4000kg, brak aktualnych badań technicznych, stan techniczny poniżej średniej – powierzchniowa korozja, uszkodzone tylne oświetlenie, wycieki w ukł. hydrauliki siłowej

cena wywoławcza: 3700,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 370,-zł, postąpienie: 50,-zł

 

 1. Ciągnik rolniczy URSUS 912 nr rej. WZ761J rok prod. 1987, stan techniczny poniżej średniej, wymaga przeprowadzenia przeglądu i napraw

cena wywoławcza: 7700,- zł (w tym podatek VAT) wadium: 770,- zł, postąpienie: 100,-zł

 

 1. Samochód Citroen Jumpy nr rej. WZ241AN, rok produkcji 2000. Przebieg: 305833km, stan techniczny- kwalifikuje się do naprawy mechanicznej i blacharsko-lakierniczej, uszkodzenia mechaniczne korozji z silnymi ogniskami korozji, układ kierowniczy, zawieszenia, hamulcowy wymagają sprawdzenia w warunkach serwisowych

cena wywoławcza: 800,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 80,- zł, postąpienie: 50,- zł

 

 1. Sieczkarnia polowa SIPMA Z-374 rok produkcji 2000, masa 1230kg, szerokość robocza:1,4m, stan techniczny średni, posiada widoczne ślady użytkowania

cena wywoławcza: 4000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 400,- zł, postąpienie: 50,-zł

 

 1. Ścinacz do zielonek ORKAN Z-302 rok produkcji 1990, masa 900kg, stan techniczny średni – widoczne ślady użytkowania

cena wywoławcza: 1800,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 180,-zł, postąpienie: 50,- zł

 

 1. Brona talerzowa prod. Rosja, szerokość 3,2m, brak tab. znamionowej, stan techniczny średni – posiada widoczne ślady użytkowania i korozji powierzchniowej

cena wywoławcza: 2900,- zł ( w tym podatek VAT), wadium: 290,- zł , postąpienie: 50,-zł

 

 1. Rozsiewacz nawozów UNIA N-039 z hydraulicznym otwieraniem, brak tabliczki znamionowej, stan techniczny dobry – widoczne ślady użytkowania i korozji powierzchniowej

cena wywoławcza: 2100,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 210,- zł, postąpienie: 50,- zł

 

 1. Kopaczka do cebuli KRUKOWIAK, brak tabliczki znamionowej, stan techniczny dobry – posiada widoczna ślady użytkowania, brak wałka napędowego

cena wywoławcza: 4000,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 400,- zł , postąpienie: 50,- zł

 

 1. Kosz przyjęciowy MIMEDA SB-25, rok produkcji 1973, szerokość 3,0m, stan techniczny średni

cena  wywoławcza: 3500,- zł (w tym podatek VAT), wadium: 350,- zł, postąpienie: 50,-zł

 

 1. Siewnik pneumatyczny APV PS 300 M1 rok produkcji 2013, masa 70kg, stan techniczny dobry

cena wywoławcza 4500,- zł (w tym podatek VAT),  wadium: 450,- zł, postąpienie: 50,-zł

 

 

Oferowane maszyny można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu:

– poz. 1-8 w Gospodarstwie Dziekanowice tel. 782 148 918

– poz. 9-10 w Gospodarstwie Raciborowice tel. 508 879 807

– poz. 11-19 w Zakładzie Krzczonów tel. 662 104 530

 

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty do dnia 17.05.2021r. godz. 1500 w sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki sp. z o.o. zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55
  z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż ruchomości. Nie otwierać przed 18.05.2021r. godz. 1200
 2. Oferta powinna zawierać:

– imię nazwisko lub nazwę firmy, adres , telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, Regon lub numer z KRS

– Ofertę cenową

– Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.

– Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.

 1. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 17.05.2021r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie spółki w Krakowie. W tytule wpłaty wpisać: Przetarg ruchomości pozycja….
 2. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Krakowie
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
 4. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium.
 5. Płatność za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się, że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod tel.: +48 601 427 066
 7. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
 8. Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 19.05.2021r.

 


Załącznik nr 1 do przetargu na sprzedaż sprzętu Kraków
Załącznik nr 2 do przetargu na sprzedaż sprzętu Kraków