Ogłoszenie – przetarg na zakup 2 pras do odpadów

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 2 pras do odpadów

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa i montaż 2 pras o następujących parametrach technicznych:

 

 1. Siła zgniotu 4 t;
 2. Napięcie zasilające 230V;
 3. Niski poziom hałasu;
 4. Podstawowy rodzaj zgniatanych odpadów: karton, papier folia;
 5. Wymiary beli 70x50x60 cm, waga beli do 70 kg;
 6. Sposób pracy – pionowy, wysokość urządzenia do 2m;
 7. Dokumentacja świadcząca o spełnianiu wymagań obowiązujących dla tego typu urządzeń a w szczególności przepisów BHP (oznaczenia na urządzeniu).
 8. Bezpłatny serwis gwarancyjny.
 9. Wyposażenie dodatkowe konieczne do pracy oraz szkolenie w cenie.
 1. Termin realizacji: do 31.07.2020.
 2. Miejsce dostawy:
  1. Plantico Zielonki Sp. z o.o. ul Parkowa 1A, 05-082 Zielonki Parcela – 1szt.,
  2. Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew Nowy 1, 99-300 Kutno – 1 szt.
 3. Sposób płatności: przelew

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty wraz z propozycją umowy należy składać do dnia 30.06.2020 do godz. 10 wyłącznie drogą mailową na adres przetargi@plantico.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Przetarg prasa”.
 2. Proponowana przez Oferenta cena jest za wykonanie całego zadania opisanego w pkt 1.
 3. Zamawiający dokona w dniu 03.07.2020 r. o godz. 11 wyboru oferty kierując się kryteriami: cena /50%/, dopasowanie oferty do  potrzeb zamawiającego /50%/.
 4. Należy złożyć oświadczenie o 7 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 30.06.2020 r.
 5. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701c.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Marek Ryszka +48 608 029 321 lub e-mail: hurtownia@plantico.pl.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 3 dni roboczych poinformuje Oferenta
  o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.