PLAN POŁĄCZENIA „PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością z siedzibą w Zielonki-Parcela jako Spółki przejmującej i KZD Nowy Dwór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Parceli jako Spółki przejmowanej