Projekty UE

Tytuł projektuOpracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych.
Wnioskodawcy: Plantico-Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.,  ZPOW Agros Nova  Sp. z o.o. Sp. k., QZ Solutions Sp. z o.o.,
 
Wartość projektu ogółem: 38 337 327,31 zł
Dofinansowanie Projektu z UE : 21 023 895,28 zł
Przedmiotem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji pomidora gruntowego o wysokiej jakości dla przetwórstwa (głównie do produkcji koncentratu pomidorowego).
Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.