O Firmie

Hodowla w Zielonkach nawiązuje do zapoczątkowanej na Mazowszu w latach 30 minionego stulecia tradycji hodowli warzyw znanych wówczas prywatnych firm: C. Ulrich i Bracia Hoser. Hodowlę tą wznowiono wkrótce po zakończeniu wojny. Od 1992 roku funkcjonujemy jako Spółka z o.o., gdzie 100% udziałów obejmuje Agencja Nieruchomości Rolnych. W lutym 2008 roku nastąpiło połączenie ze spółką PlantiCo Gołębiew, a w grudniu 2009 roku przejęliśmy Hodowlę Roślin Bronisze. Dzięki takim zmianom staliśmy się firmą hodowlano – nasienną o największym potencjale na polskim rynku.

Dzięki nowoczesnemu systemowi uszlachetniania i konfekcjonowania nasion, możemy zaoferować produkty najwyższej jakości, zarówno dla producentów wielkotowarowych, jak i ogrodników amatorów.