Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyorywacza szkółkarskiego aktywnego dla Zakładu Spółki KZD Nowy Dwór

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę wyorywacza szkółkarskiego

aktywnego dla Zakładu Spółki KZD Nowy Dwór

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego  wyorywacza aktywnego do roślin w uprawach gruntowych.

 

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • Wyorywacz aktywny na ramie z profili o gr. ścianki 10 mm, wzmacniany żebrami z blachy 15 mm. Przy przekładni profil dodatkowo wzmocniony blachą o grubości 20 mm,
 • Szerokość robocza: 160 cm,
 • Wysokość prześwitu pod ramą: 70 cm,
 • Ruszt wytrząsający wykonany z blachy trudnościeralnej HARDOX dodatkowo wzmocniony, o długości 100 cm. Na długości 30 cm odległość między żebrami rusztu: 140 mm, dalej 70 mm,
 • Wymienne okucie noża podcinającego korzenie wykonane z blachy HARDOX o grubości 10 mm,
 • Możliwość regulacji głębokość zanurzenia noża podcinającego w zakresie 10-25 cm,
 • Możliwość regulacji częstotliwości wibracji za pomocą sprzęgła,
 • Koła gumowane.
 • Urządzenie dostosowane do ciągnika o mocy 45 KW
 • Jedna centralna przekładnia
 • Mocowanie: układ 3 punktowy podnośnika TUZ

 

Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD, Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,

Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w cenach PLN netto do dnia 14.06.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl – z dopiskiem w temacie wiadomości „Oferta na wyorywacz KZD”
 2. Należy złożyć oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 14.06.2021r. oraz wskazać osobę do kontaktu.
 3. Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z terminem płatności 30 dni po dostawie
 4. Do 18.06.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 5. Zamawiający dokona w dniu 18.06.2021r. o godz. 1300 wyboru oferty kierując się: cena – 30%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 30% , możliwości serwisowe – 20%, jakość – 20%. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na dostawę.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 6 dni roboczych licząc od 18.06.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 802 lub adresem mailowym: kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl