Zaproszenie do składania ofert na usługowy siew kukurydzy

 

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na usługowy siew kukurydzy

 

Wymagania dotyczące sprzętu:

 • Siewnik sześciorzędowy wyposażony w dozownik nawozów

Miejsce wykonania usługi:

 1. 100 ha w miejscowości Kalinowa gmina Kutno;
 2. 45 ha w miejscowości Bronisze / Strzykuły gmina Ożarów Mazowiecki

 

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto i brutto do dnia 07.04.2020 do godz. 12 tylko drogą mailową na adres: mstudzinski@plantico.pl
 2. Cena jest ceną za 1 ha wykonanej usługi, termin płatności 30 dni po wykonaniu usługi.
 3. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zapewnia nasiona i nawóz.
 4. Termin wykonania usługi – od 15 do 30.04.2020 r.
 5. Zamawiający dokona w dniu 07.04.2020 r. o godz. 1230 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny oraz dokumentów potwierdzających wiarygodność Oferenta.
 6. Należy złożyć oświadczenie o 3 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 07.04.2020 r.
 7. Oferent nie ma obowiązku złożenia oferty na wszystkie miejsca wykonania usługi wymienione w zapytaniu.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Maciej Studziński +48 602 619 453.

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta
o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.