Zaproszenie do składania ofert na zakup maszyny do podcinania systemu korzeniowego, wykopywania i formowania roślin w stożek i w kulę dla Zakładu Spółki KZD Nowy Dwór

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na zakup maszyny do podcinania systemu korzeniowego, wykopywania i formowania roślin w stożek i w kulę dla Zakładu Spółki KZD Nowy Dwór

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej półautomatycznej maszyny do podcinania systemu korzeniowego (szkółkowania), wykopywania i formowania roślin w stożek i w kulę. Maszyna przeznaczona do pielęgnacji upraw gruntowych krzewów iglastych i liściastych.

 

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • silnik spalinowy HONDA GX 390 13 PS
 • napęd hydrauliczny na 2 koła
 • hydrauliczne zawieszenie kół
 • napęd na gąsienicach
 • program komputerowy umożliwiający formowanie roślin w kształt kuli lub stożka
 • maszyna z 2 szpadlami wycinająca bryły o średnicy Ø18 – 44 cm
 • nóż listwowy wraz z adapterem do formowania roślin w stożki o wys. do 210 cm
 • dwie głowice wraz z adapterem do formowania roślin w kule Ø 22 – 35 cm oraz w kule 35-85 cm
 • hydrauliczna regulacja wysokości
 • hydrauliczna regulacja szerokości roboczej oraz głowicy
 • serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny w czasie reakcji do 24 godzin
 • gwarancja do 24 miesięcy

 

Miejsce dostawy: Zakład Szkółkarski KZD, Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn,

Termin dostawy: Oferent zobowiązany jest do złożenia propozycji terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Sposób złożenia oferty:

 1. Oferty należy składać w cenach PLN netto, dopuszcza się złożenie oferty w cenach euro netto do dnia 14.06.2021r. do godz. 1000 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl w tytule wiadomości podając „Oferta na maszynę do formowania i szkółkowania KZD”
 2. Należy złożyć oświadczenie o 14 dniowym terminie związania ofertą – liczona jest data od 14.06.2021r. oraz wskazać osobę do kontaktu.
 3. Proponowana przez Oferenta cena musi obejmować parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z terminem płatności 30 dni po dostawie
 4. Do 18.06.2021r. Spółka będzie analizowała złożone oferty i w tym czasie będzie mogła prosić Oferentów o doprecyzowanie złożonych ofert.
 5. Zamawiający dokona w dniu 18.06.2021r. o godz. 1100 wyboru oferty kierując się: cena – 30%, dopasowanie do potrzeb zamawiającego – 30%, możliwości serwisowe – 20%, jakość – 20%. Po dokonaniu wyboru Oferenta, Spółka i Oferent uzgodnią ostateczną treść umowy na dostawę.
 6. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklaruje, że w ciągu 6 dni roboczych licząc od 18.06.2021r. poinformuje Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 7. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.
 8. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych oraz przedmiotowe postępowanie nie stanowi aukcji ani przetargu w rozumieniu art. 701 k.c.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 663 900 802 lub adresem mailowym: kornacka@kzd.com.pl, lub kzd@kzd.com.pl