Zaproszenie do składania ofert w nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodów używanych

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. ogłasza w dniu 18.08.2022r. o godz. 900

w Zakładzie Hodowlano Nasiennym POLAN w Krakowie przy ul. Rydla 53-55

nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów używanych

Przedmiotem przetargu są samochody używane

 • VOLKSWAGEN LT35 TDi MR’99 – ciężarowy do 3,5t,nr rej. WZ243AN, rok produkcji 2004 (I rej. 30.04.2004), przebieg 321271km, furgon z podwyższonym dachem, 4 drzwiowy, 3 osobowy, z zapłonem samoczynnym, norma spalin E3. Kwalifikuje się do naprawy mechanicznej i blacharsko lakierniczej. Posiada uszkodzenia zewnętrze karoserii, szyba czołowa wymaga uszczelnienia, fotel kierowcy rozerwany uszkodzony kondensator klimatyzacji, komora silnika zabrudzona, wycieki oleju z uszczelnień silnika.

     Cena wywoławcza: 3 400,- zł (w tym VAT), wadium: 340,- zł., postąpienie: 50,- zł.;

 • CHEVROLET AVEO II 1.2 16V MR’08 – osobowy, nr rej. WZ246AN, rok produkcji 2009 (I rej. 23.04.2010), przebieg 173381km, sedan 4 drzwiowy, z zapłonem iskrowym, skrzynia manualna, dop. masa całkowita 1533kg. Wyposażenie pojazdu sprawne technicznie, ogólny stan techniczny dobry, szyba czołowa pęknięta, drobne odarcia lakieru i błotników.

     Cena wywoławcza: 6 600,- zł (w tym VAT), wadium: 660,- zł., postąpienie: 100,- zł.;

 • VOLKSWAGEN TOURAN 1.9TDI MR’03 – osobowy, nr rej. WZ210AN, rok produkcji 2003, (I rej. 20.11.2003), przebieg 289143km, minivan 5 drzwiowy, z zapłonem samoczynnym. Zderzak przedni pęknięty, drzwi pp zagięte, lampa tp pęknięta, drobne odarcia błotników i zderzaków.

     Cena wywoławcza: 13 000,- zł (w tym VAT), wadium: 1300,- zł., postąpienie: 150,- zł.;

Oferowane samochody można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.
8 – 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: +48 601 427 066

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Złożenie oferty do dnia 17.08.2022r. do godz. 1400 sekretariacie Zakładu lub listownie na adres PlantiCo Zielonki sp. z o.o. zakład Hodowlano Nasienny POLAN 30-130 Kraków ul. Rydla 53-55 z dopiskiem: „Oferta na sprzedaż samochodów. Nie otwierać przed 18.08.2022r. godz. 900
 2. Oferta powinna zawierać:
 3. imię nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy, email, oraz w zależności od formy prawnej oferenta NIP, Regon lub numer z KRS,
 4. Ofertę cenową,
 5. Potwierdzenie wpłaty wadium,
 6. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu, nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń i ponoszeniu odpowiedzialności za skutki rezygnacji z oględzin. Załącznik nr 1.,
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 2.
 8. Wpłacenie wadium w w/w kwocie w terminie do dnia 16.08.2022r. na konto Spółki PKO BP O/Śrem nr 70 1020 4160 0000 2602 0122 0003 lub w kasie spółki w Krakowie. W tytule wpłaty wpisać: Przetarg samochód nr rejestracyjny ….
 9. Wadium w stosunku do osoby, której oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na konto w ciągu 3 dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, a osobom wpłacającym w formie gotówki w kasie Spółki w Krakowie
 10. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zakupu.
 11. Komisja przetargowa odrzuci ofertę niekompletną, złożoną po terminie lub do której nie wpłacono wadium.
 12. Płatność za nabywany przedmiot przetargu powinna być dokonana przed jego odbiorem. Realizacja transakcji powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Po upływie tego terminu uznaje się, że zwycięzca przetargu uchylił się od zakupu.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu: +48 601 427 066 lub +48 694 235 035
 14. Spółka może odwołać lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny oraz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu.
 15. Przewodniczący komisji poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 23.08.2022r.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook