Zaproszenie na dostawę kukurydzy

 

 

„PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na

 

dostawę nasion kukurydzy

 

 1. Przedmiot zamówienia: Kukurydza – materiał siewny o liczbie FAO 220-240 do obsiania 235 ha.
 2. Sposób złożenia oferty:
  1. Oferty należy składać w PLN w cenach netto za jednostkę siewną /podać ilość nasion w jednostce/ z wyszczególnieniem odmiany i liczby FAO do dnia 04.02.2021 do godz. 13 tylko drogą mailową na adres: przetargi@plantico.pl
  2. Cena jest ceną w dniu dostawy i uwzględnia koszt dostawy z terminem płatności 120 dni po dostawie.
  3. Miejsce dostawy: Kalinowa k. Kutna woj. łódzkie.
  4. Termin dostawy – do 15.03.2021 r.
  5. Zamawiający dokona w dniu 05.02.2021 r. o godz. 1030 wyboru oferty z uwzględnieniem przede wszystkim oferowanej ceny.
  6. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Maciej Studziński +48 602 619 453.
  8. PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. deklarują, że w ciągu 3 dni roboczych poinformują Oferenta o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 • Zarząd PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia przez Oferentów równorzędnych ofert.