„Złoty Żuraw” dla PlantiCo

 PlantiCo Zielonki  laureatem konkursu 
„Złoty Żuraw Rolnictwa” Centralnych Targów Rolniczych  Nadarzyn 2017.

Nagrodę za nasiona serii „W zgodzie z naturą” odebrał Prezes Zarządu Pan Dariusz Molak.