Kontakt

 POŁĄCZONA   POLSKA  HODOWLA 

                                          

OFERUJEMY   NAJWIĘCEJ   WŁASNYCH   ODMIAN   WARZYW  (382)   I   KWIATÓW  (233)   W   POLSCE

 

 

Siedziba główna PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. znajduje się w Zielonkach k/Warszawy.
Firma posiada zakłady w Krakowie, Nochowie k/Śremu, Gołębiewie oraz hurtownię nasion w Krzeszowicach jak również Centra Ogrodnicze w Krakowie, Rzeszowie oraz Broniszach k/Warszawy.

Siedziba spółki:

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki  Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A
05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 90 66
NIP 527-020-60-62 REGON 010118053 BDO 000024444
KRS: nr 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy
Konto bankowe: SBO O/Stare Babice nr 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002
Kapitał zakładowy: 53 204 600,00 PLN

e-mail: plantico@plantico.pl

Dział handlowy
tel. (22) 722 95 53
e-mail: hurtownia@plantico.pl

Marek Ryszka tel. 608 029 321 – kierownik hurtowni
Zbigniew Rembowski tel. 606 612 283 – Specjalista ds. sprzedaży i marketingu, przedstawiciel handlowy
e-mail: zbigniew.rembowski@plantico.pl

ZAKŁADY  

Zakład Hodowlano – Nasienny POLAN
ul. L. Rydla 53/55
30-130 Kraków
tel. (12) 623 38 31, fax (12) 623 38 35
e-mail: polan@nasiona.pl

Dominik Gnaś – przedstawiciel handlowy na Region Polski Wschodniej
tel: 692497450
e-mail: dgnas@nasiona.pl

Renata Pietrzak – przedstawiciel handlowy na Region Polski Zachodniej
tel: 696035872
e-mail: rpietrzak@nasiona.pl

Zakład Hodowlano – Nasienny Spójnia Nochowo
Nochowo, ul. Lipowa 22, 
63-100 Śrem
tel/fax (61) 283 34 27  
e-mail: spojnia.sekretariat@cop.pl  

Dział handlowy:
tel. (61) 283 34 27 wew. 607 lub 608
e-mail: spojnia.hurtownia@cop.pl
e-mail: spojnia.marketing@cop.pl
Wojciech Wojciechowski – tel. 508 191 758  –  p.o. kierownik  sprzedaży,  przedstawiciel handlowy Region Polski  Zachodniej
Dariusz Bartnik – tel. 508 191 757 – przedstawiciel handlowy Region Polski Wschodniej

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew
Gołębiew Nowy 1
99-300 Kutno
tel. (24) 254 24 10

Dział handlowy:
tel. (24) 253 35 87
e-mail: sprzedaz@plantico.pl
Jacek Wnuk tel. 728 354 587 – kierownik hurtowni
Dariusz Kargulewicz tel. 602 624 795 – przedstawiciel handlowy
Karol Mroczkowski tel. 608 020 503 – przedstawiciel handlowy

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN
CENTRUM OGRODNICZE POLAN
ul. L. Rydla 53/55
30-130 Kraków
tel. (12) 623 38 54

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN
CENTRUM OGRODNICZE POLAN
ul. Lubelska 44 a
35-233 Rzeszów
tel. (17) 861 14 01, fax (17) 861 14 58

Zakład Hodowlano-Nasienny w Broniszach
CENTRUM OGRODNICZE BRONISZE
ul. Poznańska 75
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 722 31 84; tel. 515 035 962; tel. 515 035 965

e-mail: sprzedaz.bronisze@plantico.pl    sklep.bronisze@plantico.pl

Hurtownia Nasion w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 21
32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 50 56
Dział handlowy:
e-mail: krzeszowice@plantico.pl
Alicja Nowotarska tel. 662 174 350 – kierownik hurtowni
Czesław Mosz tel. 662 069 724 – przedstawiciel handlowy
Sławomir Sermak tel. 602 483 447 – przedstawiciel handlowy

Magazyny nasion:
Zielonki, tel./fax (22) 722 95 53
Krzeszowice, tel. (12) 282 50 56

Sklep internetowy (12) 282-50-56