Kontakt

Siedziba główna Plantico Zielonki Sp. z o.o. znajduje się w Zielonkach k/Warszawy.
Firma posiada także oddział w Gołębiewie, Wagańcu oraz hurtownię w Krzeszowicach jak również Centrum Ogrodnicze w Broniszach.

Siedziba spółki:

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki  Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1A
05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 90 66
NIP 527-020-60-62
KRS: nr 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy
Konto bankowe: SBO O/Stare Babice nr 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002
Kapitał zakładowy: 18 963 000,00 PLN
e-mail: plantico@plantico.pl

Dział handlowy
tel. (22) 722 95 53
fax. (22) 722 95 72
e-mail: hurtownia@plantico.pl

Marek Ryszka tel. 608 029 321 – kierownik hurtowni
Zbigniew Rembowski tel. 606 612 283 – Specjalista ds. sprzedaży i marketingu, przedstawiciel handlowy
e-mail: zbigniew.rembowski@plantico.pl

 

ODZIAŁY

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew
Gołębiew Nowy 1
99-300 Kutno
tel. (24) 254 24 10

Dział handlowy:
tel. (24) 253 35 87
e-mail: sprzedaz@plantico.pl
Jacek Wnuk tel. 728 354 587 – kierownik hurtowni
Dariusz Kargulewicz tel. 602 624 795 – przedstawiciel handlowy
Karol Mroczkowski tel. 608 020 503 – przedstawiciel handlowy

Zakład Hodowlano-Nasienny w Broniszach
CENTRUM OGRODNICZE BRONISZE
ul. Poznańska 75
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 722 31 84,    515 035 962,    515 035 965

e-mail: sprzedaz.bronisze@plantico.pl    sklep.bronisze@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny w Wagańcu
ul. Widok 3
87-731 Waganiec
tel. (54) 283 35 09
e-mail: produkcja@plantico.pl

Hurtownia Nasion w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 21
32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 50 56
Dział handlowy:
e-mail: krzeszowice@plantico.pl
Alicja Nowotarska tel. 662 174 350 – kierownik hurtowni
Czesław Mosz tel. 662 069 724 – przedstawiciel handlowy
Sławomir Sermak tel. 602 483 447 – przedstawiciel handlowy

Magazyny nasion:
Zielonki, tel./fax (22) 722 95 53
Gołębiew, tel./fax (24) 253 35 87
Krzeszowice, tel. (12) 282 50 56

Sklep internetowy (12) 282-50-56