Contact

The head office Plantico Zielonki Sp. z o.o. is located in Zielonki near Warsaw.
The company has also branches in Gołębiewo, Waganiec, the warehouse in Krzeszowice as well as Garden Centre in Bronisze.

Company residence:

PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki  Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, Parkowa 1A Street
05-082 Stare Babice
tel. (22) 722 90 66
NIP 527-020-60-62
KRS: nr 0000036476, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy
The bank account: SBO O/Stare Babice nr 30 8015 0004 3006 7191 2030 0002
Share capital: 18 963 000,00 PLN
e-mail: plantico@plantico.pl

Sales department
tel. (22) 722 95 53
fax (22) 722 95 72
e-mail: hurtownia@plantico.pl
Marek Ryszka tel. 608 029 321 – warehouse manager

Zbigniew Rembowski tel. 606 612 283 – Sales and Marketing Specialist, sales representative
e-mail: Zbigniew.Rembowski@plantico.pl

BRANCHES

Cultivation-Seed plant Gołębiew
Gołębiew Nowy 1
99-300 Kutno
tel. (24) 254 24 10

Sales department:
tel./fax (24) 253 35 87
e-mail: sprzedaz@plantico.pl
Jacek Wnuk tel. 728 354 587 – warehouse manager
Dariusz Kargulewicz tel. 602 624 795 – sales representative
Karol Mroczkowski tel. 608 020 503 – sales representative

Cultivation- Seed plant in Bronisze
GARDEN CENTRE BRONISZE
Poznańska 75 Street
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 722 31 84

mob.  +48 515 035 978

e-mail: sprzedaz.bronisze@plantico.pl

Cultivation-Seed plant in Waganiec
Widok 3 Street
87-731 Waganiec
tel. (54) 283 35 09
e-mail: produkcja@plantico.pl

Seeds warehouse in Krzeszowice
Legionów Polskich 21 Street
32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 50 56
Sales department:
e-mail: krzeszowice@plantico.pl
Alicja Nowotarska tel. 662 174 350 – warehouse manager
Czesław Mosz tel. 662 069 724 – sales representative
Sławomir Sermak tel. 602 483 447 – sales representative

Seeds warehouse:
Zielonki, tel./fax (22) 722 95 53
Gołębiew, tel./fax (24) 253 35 87
Krzeszowice, tel. (12) 282 50 56

The Internet shop (12) 282-50-56