Projekty Unijne

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, na realizację projektu POIR.02.01.00-00-0302/17 pn.: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w firmie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.”

Celem realizacji Projektu jest rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwie Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Spółka z o.o., które umożliwi realizację prac badawczo-rozwojowych w branży hodowli roślin.

 

Efektem realizacji projektu będzie rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz przeprowadzenie projektów badawczych w celu opracowania innowacyjnych metod uzyskiwania linii DH oraz innowacji produktowych w postaci nowych odmian wybranych warzyw – kapusty, cebuli, ogórka, pomidora, papryki, marchwi, fasoli i buraka ćwikłowego.

 

Wartość projektu: 3 197 274,30 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 903 533,50 PLN