Działalność

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY OBEJMUJE :

 • hodowlę twórczą i zachowawczą odmian warzyw i kwiatów,
 • produkcję nasienną na gruntach własnych i u rolników indywidualnych,
 • konfekcjonowanie nasion,
 • handel hurtowy nasionami odmian warzyw, kwiatów, traw, ziół oraz grzybów,
 • produkcję materiału szkółkarskiego,
 • produkcję rolniczą,
 • sprzedaż detaliczną i hurtową materiału szkółkarskiego oraz artykułów ogrodniczych.

Hodowla prowadzona jest w trzech ośrodkach: w Zielonkach, Gołębiewie i Wagańcu. Wyposażenie hodowli i metody pracy odpowiadają nowoczesnym standardom. Dobrze wykształcona i oddana kadra systematycznie odnotowuje znaczące postępy hodowlane.

Kierunki hodowli nowych odmian w firmie PlantiCo Zielonki są stale dostosowywane do wymagań jakie stawiają odbiorcy:

 • plenność i struktura plonu,
 • cechy morfologiczne,
 • cechy jakościowe,
 • odporność na choroby, szkodniki i niekorzystne warunki środowiska,
 • przydatność do mechanicznego zbioru i sortowania,
 • przydatność do przechowywania.

 

Produkcja nasienna prowadzona jest na gruntach własnych, jak i u najlepszych producentów w kraju. W celu dostarczenia nasion najlepszej jakości ściśle współpracujemy z producentami zagranicznymi z Włoch, Francji i Chin. Uprawy nasienne są cały czas monitorowane przez hodowców i specjalistów do spraw produkcji nasiennej.
Mamy dobre warunki, odpowiadające współczesnym standardom, przerobu nasion. Dzięki temu oferujemy wysokiej jakości nasiona dla produkcji profesjonalnej, amatorskiej oraz na eksport.