Szukamy osoby do pracy w dziale księgowości w Zielonkach pod Warszawą

OGŁOSZENIE

PlantiCo –Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki  Sp. z o.o.

Zielonki – Parcela, ul. Parkowa 1a

05-082 Stare Babice

zatrudni księgową/księgowego na pełny etat

Wymagania:     

– min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w dziale księgowości,

– wykształcenie –  minimum średnie,

– biegła obsługa komputera,

– sumienność, 

– samodzielność,

– miejsce pracy Zielonki-Parcela.

Oferujemy stałą i stabilną pracę oraz możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji w branży nasiennej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: plantico@plantico.pl

Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego

Przesłanie do PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy,lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice  dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail plantico@plantico.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

•   w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;

•  w celu podjęcia działań koniecznych przed  zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;

•  dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);

•  w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.

        W zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być    przekazywane podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

  Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook