Zatrudnimy osobę do sekretariatu

Wymagania:

 • wykształcenie – minimum średnie, mile widziane doświadczenie pracy w sekretariacie,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • sumienność,
 • samodzielność,
 • odporność na stres
 • miejsce pracy Zielonki-Parcela.

  Oferujemy stałą i stabilną pracę oraz możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji w branży nasiennej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: plantico@plantico.pl

Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej treści zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacyjnego
Przesłanie do PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie
pracy,lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na
przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w
dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez
e-mail plantico@plantico.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w
  tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na
  Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
  (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych
  przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
  2016/679;
 • w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
  Rozporządzenia 2016/679;
 • dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na
  przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia 2016/679);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
  Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6
  ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.

W zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji,
takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata.
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi
o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest
brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych
niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.

sklep
sklep

Przejdź do naszego sklepu internetowego, gdzie oferujemy najlepszej jakości nasiona warzyw, ziół i kwiatów.

Przejdź do sklepu

Dowiedz się, co w trawie piszczy

AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

roślina

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi produktami lub usługami, zachęcamy zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

Poznaj ofertę Skontaktuj się z nami

Sklep internetowy

Nasiona warzyw, ziół i kwiatów najlepszej jakości

Przejdź do sklepu
Facebook